Välkommen!

Galejen ligger direkt på Nordkosters så välkända brygga (Kostervalsen), Västra bryggan.

Galejen i direkt anslutning till Kosterbåtarna

Galejen i direkt anslutning till Kosterbåtarna